Aantal werklozen iets toegenomen

Aantal werklozen iets toegenomen

De stijging deed zich uitsluitend voor in de leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar en 25 tot 45 jaar, aldus het statistiekbureau.

Het werkloosheidspercentage kwam uit op 3,4 procent, gelijk aan juni. Die mensen hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. In juli waren er 9 miljoen werkenden. In totaal nam het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk de afgelopen drie maanden met 10.000 per maand toe.

Lees hier het volledige artikel

Bron: Parool, 15 augustus 2019